AGENTIA FUNERARA VASILIU

Ajutor deces

husband-trying-to-comfort-his-wife-at-a-graveyard.jpg
Dolor - Funeral with coffin on a cemetery, the casket carried by coffin bearer
0 +

Ani De Experiențe

Potrivit prevederilor Legii Pensiilor 263/2010, după decesului unei persoane, apropiații care se ocupă de ceremonia funerara au dreptul să primească o sumă de bani din partea Statului, dacă solicită acest ajutor financiar în termen de 3 ani de la producerea evenimentului.

Persoana care solicită și primește banii poate fi, după caz, soțul sau soția supraviețuitoare, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul, iar în lipsa acestora, orice altă persoană care face dovada că a suportat cheltuielile.

Cuantumul ajutorului financiar de deces se stabilește anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat și nu poate fi mai mic decât valoarea câștigului salarial mediu brut pe economie, folosit la fundamentarea bugetului de asigurări sociale, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale.

Drepturile financiare sunt diferite în funcție de situația persoanei decedate la momentul morții. Dacă în ziua decesului, persoană decedată era asigurată (la zi cu plată contribuțiilor sociale), ajutorul financiar este de 7.567 RON. În această categorie intră: angajații cu carte de muncă, șomerii, minorii, elevii sau studenții, pensionarii.

Conform legii, se considerã membru de familie:
 • Soţul sau soţia;
 • Copiii naturali, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial sau cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuã studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani.
 • Tot în această categorie intră şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de a desfăşura o activitate fizică sau intelectuală;
 • Părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.

Ajutorul financiar de deces se plăteşte unei singure persoane, după ce aceasta face dovada suportării cheltuielilor de deces, în termen de 24 de ore de la solicitare.

 • cerere pentru acordarea ajutorului financiar lunar;
 • declaraţie pe proprie răspundere prin care se obligă supravieţuitorul că va aduce la cunoştinţa Casei Teritoriale de Pensii toate schimbările care ar afecta condițiile de acordare a ajutorului financiar lunar;
 • copia actului de identitate;
 • copia certificatului de naştere;
 • copia certificatului de căsătorie
 • copia certificatului de deces;
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare a solicitantului;
 • copia deciziei/talonului de pensie/dovada înregistrării cererii de pensionare, anterior decesului, a persoanei decedate.

Dosarul de solicitare pentru ajutor financiar se depune la Casa Judeţeanã de Pensii.

Ajutorul financiar se acordă de pe data de întâi a lunii următoare depunerii cererii. Plata ajutorului financiar lunar acordat supravietuitului încetează începând cu luna următoare celei în care beneficiarul nu mai îndeplineşte una din condiţiile de acordare.